CENÍK

KERAMIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

7 lekcí / 1 pololetí

1500 Kč

KERAMIKA PRO ŠKOLÁKY      

7 lekcí / 1 pololetí

1200 Kč

KERAMIKA PRO RODIČE A DĚTI

7 lekcí / 1 pololetí

1500 Kč

KREATIVNÍ DÍLNA PRO DÍVKY

10 lekcí / 1 pololetí

1500 Kč

KERAMIKA A TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ

1 lekce

                                    

250 Kč

LETNÍ KREATIVNÍ DÍLNA

5 dní po 4 hodinách

1700 Kč

Kroužky a kurzy se hradí vždy dopředu na 1 pololetí na účet číslo: 

2195579073/0800 . Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Možno i v hotovosti na začátku kurzu nebo individuálně na každé hodině.